We zijn verheugd om jou vanaf 14 september wederom te kunnen verwelkomen in de fitness ABN Amro Coolsingel te Rotterdam.
Gezien het Corona virus zijn wel een aantal basisregels van kracht:

 1. Naleven wet- en regelgeving;
 2. Veilige omgeving voor alle medewerkers en deelnemers;
 3. Het bieden van gezonde activiteiten;
 4. Naleven van de 1,5 m maatregel in de sport en algemene ruimtes (inclusief het vaststellen van een maximaal aantal deelnemers dat aanwezig mag zijn);
 5. Er nimmer sprake is van rechtstreeks fysiek contact tussen medewerkers en deelnemers of tussen deelnemers onderling;
 6. Algemene hygiëne maatregels zijn van toepassing (geen handen schudden, frequent handen wassen, thuis blijven bij verkoudheid of verhoging).

Je kunt alleen gebruik van de fitness als je jezelf aanmeldt en een tijdsblok reserveert via je eigen Health Manager account.
Er is per tijdsblok (van 1 uur) ruimte voor max. 5 personen tegelijk en in de kleedruimtes mogen max. 2 personen tegelijk aanwezig zijn.
Houd rekening met je collega en stop op tijd, zodat iedereen de kans krijgt om zich tijdig aan te kleden.
Heb je nog geeb Health Manager account? Schrijf jezelf dan in op deze website.

------------------------------

We are delighted to welcome you again from September 14 at the fitness ABN Amro Coolsingel in Rotterdam.
Given the Corona virus, a number of basic rules are in force:
Compliance with laws and regulations;

 1. Safe environment for all employees and participants;
 2. Providing healthy activities;
 3. Compliance with the 1.5 m measure in sports and general areas (including determining a maximum number of participants that may be present);
 4. There is never any direct physical contact between employees and participants or between participants themselves;
 5. General hygiene measures apply (do not shake hands, wash hands frequently, stay at home if you have a cold or an increase).

You can only use the fitness if you register yourself and reserve a time block via your own Health Manager account.
There is room for a maximum of 5 people at the same time per time block (of 1 hour) and a maximum of 2 people may be present in the changing rooms at the same time.
Be considerate of your colleague and stop on time, so that everyone has the opportunity to get dressed in time.
Don't have a Health Manager account? Then register yourself on this website.